IN-CLASS TESOL COURSE

» Nội dung khóa học In-class TESOL Course

Khóa học TESOL 120 giờ trong lớp này được xây dựng bởi 5 yếu tố cốt lõi sau:

1. Kỹ thuật giảng dạy (Tuần 1)

Thành phần này của khóa học bao gồm các vấn đề chính liên quan đến quản lý lớp học, chuẩn bị giáo án, giảng dạy các kỹ năng như: đọc, viết, nghe, nói, từ vựng, v.v.

2. Trải nghiệm học ngoại ngữ (Tuần 1)

Các học viên sẽ được học hai ngoại ngữ mới (ngoài tiếng Anh) với hai phương pháp giảng dạy khác nhau và nghiên cứu trải nghiệm thực tế khi là một người học ngôn ngữ, cũng như ảnh hưởng của trải nghiệm này đến việc định hướng phương pháp giảng dạy của bản thân trong tương lai.

3. Nhận thức về ngôn ngữ (Tuần 1 – 4)

Các học viên tiếp nhận những thông tin liên quan đến ngữ pháp và âm vị học và hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng vào Tuần 4.

4. Thực hành giảng dạy (Tuần 2 – 4)

Đây là phần quan trọng nhất trong các khóa học TESOL của chúng tôi. Các học viên sẽ có cơ hội giảng dạy những học viên là người Việt học tiếng Anh, nhằm thực hành các kỹ năng đã học trong khóa học và nhận phản hồi ngay lập tức từ giảng viên sau mỗi lần quan sát.

5. Các dự án biên soạn tài liệu (Tuần 4)

Tất cả các học viên phải xây dựng hai bộ tài liệu được sử dụng trong quá trình thực hành giảng dạy để trình bày với giảng viên về cách chúng đã được sử dụng như thế nào, cùng những phương án cải thiện cũng như tính ứng dụng của chúng trong các bối cảnh tương lai khác.

In-class TESOL Course
22.977.000 VNĐ

38.970.000 VNĐTiết kiệm 40%

» Dự án tổng hợp tài liệu

Để vượt qua phần này, học viên cần hoàn thành phần các bài luận bao gồm 2 bộ tài liệu giảng dạy và nộp chúng trước thời hạn được ấn định bởi giảng viên.

» Tổng quan về khóa học In-class TESOL Course

INTRODUCTION
1. Kỹ thuật giảng dạy (Tuần 1)
2. Trải nghiệm học ngoại ngữ (Tuần 1)
3. Nhận thức về ngôn ngữ (Tuần 1 – 4)
4. Thực hành giảng dạy (Tuần 2 – 4)
5. Các dự án biên soạn tài liệu (Tuần 4)

» Tiêu chí đánh giá

Phần thể hiện của học viên trong khóa học sẽ được đánh giá theo một bộ tiêu chí cụ thể, như được liệt kê dưới đây.

A. Nhật kí trải nghiệm học ngôn ngữ:

Để vượt qua phần này, học viên cần hoàn thành tất cả các yêu cầu biểu mẫu như liệt kê bên dưới.

– Nhật kí người học ngôn ngữ

– Nhật kí giảng dạy trực tiếp

– Nhật kí tự học

– Bài kết luận / cảm nhận (500 từ)

B. Kiến thức về ngôn ngữ

Để vượt qua các bài kiểm tra ngữ pháp & âm vị học (bài kiểm tra không sử dụng tài liệu), học viên cần đảm bảo điểm của mỗi bài kiểm tra phải đạt từ 60% trở lên.

C. Thực hành giảng dạy

Để vượt qua thực hành giảng dạy, học viên cần phải vượt qua tất cả các buổi thực hành do giảng viên quan sát (5 giờ) và hoàn thành tất cả các bài tập viết trong “In-class TESOL portfolio” bao gồm:

 • 2 biểu mẫu kiến tập giảng viên ( Trainer Observation Form) ở các bài học demo
 • 4-6 bài giáo án chính thức (4 bài giáo án 90 phút hoặc 6 bài giáo án 60 phút)
 • 4-6 mẫu nhật ký suy tưởng (Reflective Journal Form)
 • 3-5 biểu mẫu phản hồi (Feedback from) (từ những học viên khác qua những buổi quan sát) + 1 form tự đánh giá video bài giảng cá nhân
 • 10-15 biểu mẫu quan sát giảng dạy (Classroom Observation Form)

TELL US WHAT YOU NEED TO KNOW

  Select Course

  Gender

  FemaleMale

  Fullname

  Phone number

  Email

  Your question (Optional)

  In-class TESOL Course
  22.977.000 VNĐ

  38.970.000 VNĐTiết kiệm 40%

  • Bằng cấp được công nhận quốc tế tại hơn 80 quốc gia
  • Giảng viên đào tạo chuẩn quốc tế nhiều năm kinh nghiệm
  • Giáo trình cập nhật liên tục, nhấn mạnh kĩ năng cốt lõi.
  • Hỗ trợ hướng dẫn suốt quá trình học

  CHỨNG THỰC KHÓA HỌC ONLINE TESOL COURSE

  Tất cả các khóa học TESOL tại Tổ chức Quốc tế TEFL đều được xác nhận bởi Đại học Lamar (Hoa Kỳ)Đại học Giáo dục Quốc tế Paris (Pháp).

  Đại học Lamar được thành lập năm 1923, là trường đại học công lập ở Beaumont, Texas và là một phần của hệ thống Đại học Bang Texas. Đại học Lamar được công nhận bởi Hiệp hội các trường cao đẳng và đại học phía Nam.

  Trường Cao đẳng Giáo dục Quốc tế Paris được thành lập như một cơ sở giáo dục đại học tư nhân để quảng bá các chương trình trên toàn thế giới.

  Trường cao đẳng công nhận khóa học chứng chỉ Quốc tế TEFL là một tín chỉ của chương trình trực tuyến Thạc sĩ. Một bảng điểm chính thức được cung cấp cho mỗi học sinh sau (s) ông kết thúc khóa học TESOL.

  Các khóa học chứng chỉ TEFL trong lớp của chúng tôi được xác nhận bên ngoài và kiểm duyệt bởi Hội đồng Cố vấn Học thuật.

  Hội đồng này bao gồm một số chuyên gia được quốc tế công nhận trong lĩnh vực giảng dạy EFL, cũng như hàng chục chuyên gia khu vực về giảng dạy ngôn ngữ và đào tạo giáo viên. Các thành viên quốc tế và khu vực thường xuyên cố vấn cho các nhân viên tại các trung tâm đào tạo giáo viên của chúng tôi trên toàn thế giới.

  “ ĐẠT CHỨNG CHỈ, RẠNG ƯỚC MƠ “

  TEFL in Vietnam đã đi cùng hơn 1000 học viên trên hành trình chinh phục chứng chỉ TESOL. Cùng nhau sát cánh với học viên, cùng nhau nỗ lực để đạt được chứng chỉ là nhiệm vụ và sứ mệnh của TEFL in Vietnam,